Gebelik Dönemi Beslenme

0-40 haftalık bir dönemi içerir. Konsepsiyonu takip eden gebelik dönemleri her 3 aylık periyodlar şeklindedir.

Her gebelik döneminin fizyolojik ve hormonal özellikleri birbirinden farklı olup, besinsel gereksinimleri ve görülebilecek sorunları açısından değişiklikler içermektedir. Her bir trimesterin beslenme programları da birbirinden ayrı özellik göstermektedir.

1 Trimesterde (1. üç aylık dönem) gebelerde en sıklıkla rastlanan sorun Hiperemezis Gravidarum olup, aşırı bulantı sonucunda, sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarına kadar gidebilen, bir durumdur. Beslenme planında sık aralıklarla ve küçük katı lokmalarla beslenmek çok önemlidir.

2 Trimester (2. üç aylık dönem) ve 3 Trimester’in (3. üç aylık dönem) en büyük sorunları gebenin ağırlık kazanımının fazla olmasına bağlı olarak görülebilen Gestasyonel Diyabet ve özellikle bebeğin ağırlığının artışına bağlı olarak annede mide ve barsak sorunlarının varlığıdır.

Bir diğer önemli sorun özellikle 3 Trimesterde ortaya çıkabilen bebek ve anne için tehlike oluşturabilecek bir durum olan preeklampsi’dir.

Genel anlamda gebelikte beslenme planlamada annenin ve bebeğin sorunlarının azaltılmasının yanı sıra bebeğin gelişimini tamamlaması önemli olup, bu konuda annenin beslenmesinin annenin ve bebeğin gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanması gerekmektedir.