Çocuklarda Florür alımının Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Kılavuzlarına Göre Değerlendirilmesi

Çocuklarda Florür alımının Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Kılavuzlarına Göre Değerlendirilmesi

 Yıl 2022, Sayı: 33, 354 - 362, 31.01.2022

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU

 

https://doi.org/10.31590/ejosat.1051641

 

Öz

Amaçlar: Bu derlemenin amacı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) kılavuzlarına göre biberonla beslenen bebekler de dahil olmak üzere çocuklarda entegre florür maruziyeti ve “tolere edilebilir günlük alım” değerlendirmesini ele almaktır.

Tüm insanlar, insan tüketimi için güvenli içme suyuna erişim hakkına sahiptir ve uluslararası sağlık düzenlemeleri ve insan haklarına uygun olarak, yaşamı sürdürmek için gerekli olan içme suyunun temini ve dağıtımını düzenlemek hükümetlerin sorumluluğundadır. Ulusal içme suyu standartları, değişen çevresel, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, diyet ve potansiyel maruziyeti etkileyen diğer faktörlere dayanmalıdır. Toplam günlük florür alımı, örneğin havadaki florür konsantrasyonu, içme suyu ve tüketilen miktar, yiyecek ve içeceklerdeki seviyeler ve diş preparatlarının kullanımı gibi farklı maruziyet kaynaklarına bağlı olarak değişebilir. Florürün etkisi, maruz kalma süresine ve yaş, yani vücut ağırlığının kg'ı başına günlük mg doz gibi faktörlere dayalı olarak tahmin edilir. Biberonla beslenen bebekler, vücut ağırlıklarına göre yüksek maruziyet grubu olarak kabul edilir. Bu nedenle risk, özellikle 3 yaş altı çocuklar, kısmen anne sütü ve formül mama ile beslenen bebekler, kesinlikle hamile ve emziren anneler olmak üzere her yaşam evresi için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Sonuç: Bu makalede, çocuklar için ömür boyu tüketildiğinde sağlık açısından önemli bir risk oluşturmayan “Kılavuz Değer” ve “Tolere Edilebilir Günlük Alım” açıklanacaktır. Ek olarak, bu derleme, florür alımının değerlendirilmesinde başta çocuk sağlığı olmak üzere halk sağlığına ışık tutacak ve yüksek değerleri ortadan kaldırmak için sürmekte olan floridasyon ve derogasyona dayalı ulusal içme suyu kalitesini iyileştirebilir.

 

Anahtar Kelimeler : Çocuk sağlığı, bebek maması, florür maruziyeti, tolere edilebilir günlük alım