İnsülin Direnci Tedavisinde Fonksiyonel Bir Destek Olarak Propolisin Kullanımı

İnsülin Direnci Tedavisinde Fonksiyonel Bir Destek Olarak Propolisin Kullanımı

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 41 - 47, 30.06.2022

Merve Dilara AYDOĞAN

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU

 

https://doi.org/10.48124/husagbilder.921851

 

Öz

Propolis, bal arıları (Apis Mellifera L.) tarafından özellikle kavak, kayın, at kestanesi, kuş ve kozalaklı ağaçların yaprak sürgünü, dal ve gövdelerinden reçinemsi maddeleri ve salgıların toplanıp içerisine vücutlarında ürettikleri bal, bal mumu, polen ve yutak enzimleri katılarak oluşturulan reçinemsi organik bir üründür. Propolisin içerdiği organik bileşikler sayesinde immun modülatör, antikanserojen, antimikrobiyal ve antioksidan etkileri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra cilt problemlerinde, diş eti iltihabı ve mantar enfeksiyonu gibi oral problemlerde, diğer enfeksiyon hastalıklarında, kalp damar hastalıklarında (hipertansiyon, damar sertliği ve koroner kalp hastalıklarında), diyabet ve üreme sorunlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis ayrıca toplumda sıklıkla görülebilen insülin direncinin ve kronik hastalıkların neden olabildiği kan glukoz düzeylerinin, HbA1c değerlerinin ve sistolik kan basıncının üzerine olumlu yönde etkili olabilmektedir. İlaveten tip 2 diyabetin neden olduğu dislipidemi, oksidatif stres ve inflamasyonun önüne geçebilecek özelliğe sahiptir. Sonuç olarak propolise tıbbi tedaviyi destekleyici olarak yer verilebilir.

 

Anahtar Kelimeler : Propolis, İnsülin direnci, Tip 2 diyabet, Dislipidemi, Sistolik kan basıncı